Stærkere muskler og knogler gør hverdagen lettere, tryggere og sjovere.

Hypervibe er den hurtigste og lettere måde hvorpå du kan styrke kroppen og øge dit energiniveau.1. Efter 60 år på arbejdsmarkedet, kan man godt føle sig brugt og opslidt.

Hvad gør du, når du i tanke og sind ønsker at bevare en aktiv livsstil, men din krop siger ”nej tak”?

Oplever du at det føles mere udfordrende at klare de daglige gøremål, end tidligere?

Er smerter en årsag til at du udsætter eller stopper med at gøre ting, som du tidligere har holdt meget af?

Ønsker du mere viden om hvordan du kan undgå nogle af de aldersrelaterede problemer, som mange oplever når de bliver ældre?

 • Tiltagende muskelsvaghed og dårlig balance er årsagen til 1 ud af 3 personer over 65 år, og næsten 50% af de over 75 år, hvert år oplever at falde.2
 • Knoglebrud øger risikoen for at ældre mister førlighed og måske må give afkald på et frit og uafhængigt liv. 3

Download Hypervibes maskineoversigt og find den model, som matcher dine behov. 

Hvordan kan jeg styrke min sundhed og kondition, så jeg kan klare mig uden hjælp så lang tid som muligt?

Det er ikke altid let at blive ældre. Mange af kroppens funktioner svækkes, og ting som tidligere forekom så enkle, bliver sværere. Det er vigtigt at forsøge at kompensere for kroppens naturlige forfald, så du bevarer så mange af dine funktioner så længe som muligt. Hypervibes vibrationstræning er en hurtig, sikker og enkel form for træning, som gør det muligt at forbedre dit funktionsniveau, så du forhåbentlig kan glæde dig over mange år i bekymringsfri uafhængighed. Hvis du læser videre, så kan du finde ud af hvordan nogle minutters træning på vores maskine giver dig;

Ben, som er stærke og pålidelige.

Risikoen for fald og knoglebrud er mindre, hvis du har stærke knogler og muskler samt en god balance. Vi vil vise dig, hvordan du kan opnå disse tre ting ved bare to minutters træning per dag.1 , 6,7,8

Beskyttelse af dine ben og fødder.

Dårlig cirkulation af ben og fødder kan føre til alvorlige problemer, hvis der ikke bliver taget hånd om dette. Vi vil vise dig en måde, som hurtigt forbedrer din cirkulation, uden at belaste hjertet. 9

Vi introducerer Hypervibe Helkropsvibration.

Som du sikkert allerede er klar over, så har træning en helt afgørende rolle, når det gælder om at opnå sundhedsmæssige gevinster og forebygge at kroppen forfalder.
For mange som har passeret pensionsalderen, er det ikke et realistisk alternativ, at tage med de 20 årige i fitnesscentret for at træne. Hvis du ønsker at styrke muskler, knogler, samtidig med du forbedrer din balance og får mere energi, så er det vigtigt at du træner med en tilstrækkelig intensitet. Hypervibe er et fantastisk alternativ, som kan hjælpe dig med denne træning.

Højintensitets resultater, opnået med træning af lav intensitet.

Hypervibe helkrops vibrationstræning giver dig en tryg og komfortabel stimulation, som :

• Føles behageligt. Dette er en af de begrundelser som folk anvender, når de skal forklare hvorfor de er mere tilbøjelige til at vælge Hypervibe, end andre former for træning. 14
• Kun kræver nogle få minutters daglig træning for at være effektiv. Du kan enkelt op eller nedjustere dine mål. 15
• Ikke behøver meget ret meget fysisk aktivitet. Hvis dine led føles ukomfortable eller gør ondt i en stilling, så finder du bare en position, som er behagelig. Maskinen vil fortsat stimulere
muskler, knogler og cirkulation. 8,16,17
• Er tryggere end andre træningsformer fordi du ikke behøver at forlade dit hjem, løfte tunge vægte eller være tvunget til at løbe og springe rundt, hvilket eliminerer de væsentligste risici for skader. 18,19,20
• Let kan kontrolleres og justeres. Med et tryk på en knap eller ved at ændre kropsposition kan du skifte til en højere eller lavere træningsintensitet.

Sådan fungerer Hypervibe

Den vibrerende platform bevæger sig op og ned, nogle få millimeter af gangen, i den indstillede hastighed. Denne vibrerende bevægelse, forplanter sig videre ud i din krop. Træning med Hypervibe påvirker specielt din krop på tre måder:

1. Øget tyngdekraftspåvirkning

Når platformen hæves, bliver din krop presset opad. Det som du mærker, er tyngdekraften, også kaldet G-kraften, hvor ”G” står for gravity. Maskinen udsætter din krop for en øget påvirkning af tyngdekraften.
Når din krop udsættes for en øget tyngdekraftspåvirkning, reagerer den ved at øge styrken og tonussen af musklerne19 . Israelske forskere har påvist dette i forbindelse med et forsøg, hvor forsøgspersonerne skulle træne vibrationstræning i 2 minutter ved 23G (23 ganger jordens naturlige tyngdekraft) Dette skulle udføres tre gange ugentligt. Gruppen blev sammenlignet med en kontrolgruppe, som skulle udføre de samme øvelser, men uden vibrationstræning. Efter 3 uger var kontrolgruppens styrke øget med 16%, mens forsøgsgruppen havde opnået en forøget styrke på 49,8%.20

2. Rytmisk bevægelse

Den hurtige bevægelse op og ned, skaber bølger af bevægelser op gennem dit bindevæv. Ved lav hastighed, kan du se hud og muskler skvulpe ligesom vand. Disse bevægelser spreder dig ud i hele din krop. Intensiteten af disse bevægelser, indstilles ved at øge eller reducere mængden af G-kraft.
Denne rytmiske bevægelse øger samtidig cirkulationen af blod og lymfevæske. Dette giver en mere effektiv rensning af affaldsstoffer, reducerer ødemer og så sikrer den øgede cirkulation, at led og muskler bliver varmet hurtigere op.21 Ved lave indstillinger fungerer de rytmiske bevægelser, som massage.

3. Muskler og reflekser.

Platformens bevægelser forplanter sig til dine led og skaber bevægelse, som forplanter sig videre til muskler og bindevæv. Muskler og bindevæv er hæftet fast til dine led, og denne forplantning af bevægelser, giver kraftige muskelsammentrækninger, på samme måde som når lægen tester dine reflekser ved at banke dig under knæet, og dine nerver sender besked til musklerne om at trække sig sammen.22

En hurtig nerve og muskelaktivitet giver en række fordele som:

• Øget muskelstyrke- Styrke er en evne som normalt udvikles af aktiviteter som involverer løb, spring, vægtløftning. De gentagende muskelsammentrækninger, som opstår i forbindelse med vibrationstræning, giver en tilsvarende styrke, bare hurtigere, hvilket giver mere tid til opbygning og restitution. 2
• Kortere opvarmningstid. Bevægelse af muskler giver en øget forbrænding af fedt og sukker, og frigiver varme. Denne varme forplanter sig til muskler, led og bindevæv, og gør bevægelserne lettere, samtidig med den reducerer risikoen for skader. Vibrationstræning kan anvendes som opvarmning før andre aktiviteter, og er en hurtig og effektiv form for opvarmning.20
• Øget energi. Når musklerne bevæges regelmæssigt, øges kroppens forbrænding, og hjerneaktiviteten stimuleres. Det giver en øget følelse af velvære. Bevægelse giver dig ikke kun en følelse af at være mere energisk, den giver dig rent faktisk mere energi og overskud til at gøre de ting, som du holder af.18
• Stærkere knogler. Kombinationen af stærke muskler, som giver et øget træk på dine knogler, en øgning af cirkulationen af blod og lymfe, samt en øget vægtbelastning, giver dig stærkere knogler. 23
• Forbedret adræthed. Det er velkendt, at vibrationstræning forbedrer din balance. Sammen med en øget muskelstyrke og hurtigere reflekser, så får du en mere adræt krop18 .
• Øget smidighed. 18 trænings akter a 3 minutter, med vibrationstræning med 17G, gav en 58% øgning af hasesenerne. 24

Hvilken slags vibrationer giver de bedste resultater?

Forskning har gjort os meget klogere op hvad som giver resultater og hvad som ikke gør. Et eksempel er et forsøg, hvor en 98 årig forbedrede balance, muskelstyrke og smidighed med 40% ved at træne 2 minutter dagligt.7 I denne undersøgelse stod deltagerne på en vibrationsmaskine i 2 minutter om dagen i en periode på 18 dage. Deres maskiner var indstillet til at yde 9G. umiddelbart kan det lyde som meget, men deltagerne oplevede det både trygt og behageligt. Ældste deltager var 98 år gammel og tolererede vibrationen uden problemer. Før forsøget blev alle forsøgspersonerne vurderet til at være i høj risiko for at falde. Efter 18 dage blev de i forbindelse med en ny test, nu vurderet til at være i lav risiko for at falde. De havde forbedret deres testresultater med 40% på grund af øget muskelstyrke og en forbedret balance. Selvom det lyder som næsten ingen ting med 2 minutters daglig træning, så er årsagen til de flotte resultater den høje G-kraft på 9G.

I et andet studie20 med forsøgspersoner i samme alder, blev forsøgspersonerne udsat for 8G, 2 minutter dagligt. De opnåede en forbedring på 35%. Lidt lavere G-kraft resulterede i en lidt mindre forbedring. I et helt tredje studie(26) blev G-kraften reduceret til 1G. Også her var deltagerne i samme alder og udførte de samme tests. I dette forsøg blev der slet ikke målt nogen forbedring.

KONKLUSION: Høj G-kraft giver gode resultater, mens en lav G-kraft giver en lille eller ingen forbedring. Der findes meget litteratur og mange forskningsrapporter, som bekræfter at høj G-kraft er nødvendig for at give gode resultater.

Jeg var fast besluttet på at ville håndtere problemet med nedsat knogletæthed, på en måde som var både tryg og naturlig. Derfor valgte jeg Hypervibe vibrationstræning. Nu efter to års træning, er min knogletæthed overraskende øget med 8,3%.

Cydya
CBSNY TV Show, USA

Hyppigt stillede spørgsmål:

 • Spørgsmål: Jeg har en nyere skade, som stadigvæk gør ondt. Kan jeg fortsætte med at bruge maskinen?
 • Spørsmål: Hvis jeg anskaffer mig en maskine, hvordan lærer jeg hvordan jeg bedst kan anvende maskine til mine patienter?
 • Spørsmål: Jeg har tænkt mig at bruge maskinen i min klinik. Er den stærk nok til professionel brug, eller risikerer jeg at den går i stykker?
 • Spørsmål: Er der mulighed for at få financeret maskinen, hvis jeg ikke har råd til at betale hele beløbet på en gang?
Spørgsmål: Jeg har en nyere skade, som stadigvæk gør ondt. Kan jeg fortsætte med at bruge maskinen?

Svar: Medmindre du har pådraget dig et knoglebrud, så kan du i de fleste tilfælde fortsætte med din vibrationstræning.

Maskinen stimulerer muskler, cirkulation og drænering af lymfevæske, uden du behøver at belaste og bevæge dine led ret meget. Find en bekvem stilling, som ikke provokerer smerterne, og gå forsigtig frem når du øger træningsintensiteten.

Spørsmål: Hvis jeg anskaffer mig en maskine, hvordan lærer jeg hvordan jeg bedst kan anvende maskine til mine patienter?

Ved levering af maskinen får du en grundig indføring i maskinens anvendelse, dens programmer og hvordan du anvender disse. Vi anbefaler også vores onlinefora af behandlere, hvor du kan hente og dele inspiration og værdifulde tips.

Spørsmål: Jeg har tænkt mig at bruge maskinen i min klinik. Er den stærk nok til professionel brug, eller risikerer jeg at den går i stykker?

Svar: Hypervibes maskiner har 1 års garanti når den anvendes kombineret privat og kommercielt.

Vi har servicecenter i Danmark, hvor du kan få reservedele.

Spørsmål: Er der mulighed for at få financeret maskinen, hvis jeg ikke har råd til at betale hele beløbet på en gang?

Svar: Din danske Hypervibeforhandler tilbyder en financering via en uafhængig låneudbyder. På den måde har du mulighed for at dele din betaling op over det antal måneder, som du ønsker.

Har du Har du brug for hjælp?spørgsmål?

Har du tekniske eller praktiske spørgsmål, brug for hjælp til at bestille eller ønsker du at komme i kontakt med os, så tryk på nedenstående link.

Klik for at få hjælp!

Købevejledning for helkrops vibrationsmaskiner – 41 testede vibrationsmaskiner

Kun 9 ud af 41 maskiner bestod alle testene, og kunne levere det vibrationsniveau, som ligger grund for de mest imponerende forskningsresultater. Hypervibe var den eneste maskine til under 40.000 kr, som var blandt de 9 bedste. Den gennemsnitlige effekt på samtlige maskiner til under 40.000 kr. er 4G. Hypervibes maskiner leverer op til 17 G.

Download Hypervibes købevejledning her.

Start din forvandling nu!

Klik her for at blive ført videre til vores bestillingside. Dette er en mulighed, som du ikke må gå glip af. Det kræver en minimal indsats, samtidig med du vil opleve store trænings- og sundhedsmæssige gevinster. Drag nytte af denne teknologi og lad den gøre arbejdet for dig.
Ligesom andre på denne side, som har valgt at hjælpe sig selv til en bedre sundhed, vil du i lighed med dem, modtage den samme gode service, løbende vejledning og støtte. Alt samme fordele som giver :
• Bedre holdning23.
• Stærkere muskler4
• Mindre fysisk ubehag2
• Stærkere knogler21
• Øget smidighed 4
• Forbedret fleksibilitet og bevægelse11
• Forbedringer af rygproblemer 2.

KLIK HER FOR AT BESTILLE DIN EGEN HYPERVIBEMASKINE.

Referencer.

 1. Sealey R, «Effects of Exercise Interventions on Physical Condition and Health of Vietnam Veterans.» International Journal of Therapy and Rehabilitation, August 2011, Vol 18, No. 8.
 2. Tinetti ME. Risk factors for falls among elderly persons living in the community. N Engl J Med 1988;319: 1701
 3. Van Weel C. Falls, a community perspective. Lancet 1995;345:1549-51
 4. Meigs JB. Risk factors for clinical benign prostatic hyperplasia in a community-based population of healthy ageing men. J Clin Epidemiol. 2001 Sep;54(9):935-44.
 5. Nygaard, I. Prevalence of symptomatic pelvic floor disorders in US women.JAMA, Sept. 17, 2008; vol 300: pp 1311-1316
 6. Kawanabe K. Effect of whole-body vibration exercise and muscle strengthening, balance, and walking exercises on walking ability in the elderly. Keio J Med. 2007 Mar;56(1):28-33.
 7. Bruyere O. Controlled whole body vibration to decrease fall risk and improve health-related quality of life of nursing home residents. Arch Phys Med Rehabil. 2005 Feb;86(2):303-7
 8. Ruan XY. Effects of vibration therapy on bone mineral density in postmenopausal women with osteoporosis. Chin Med J (Engl). 2008 Jul 5;121(13):1155-8
 9. Stewart JM. Plantar vibration improves leg fluid flow in perimenopausal women. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2005 Mar;288(3):R623-9
 10. Lauper M. Pelvic floor stimulation: what are the good vibrations? Neurourol Urodyn. 2009;28(5):405-10
 11. Kessler NJ. Whole body vibration therapy for painful diabetic peripheral neuropathy: a pilot study. J Bodyw Mov Ther. 2013 Oct;17(4):518-22.
 12. Rittweger J. Treatment of chronic lower back pain with lumbar extension and whole-body vibration exercise: a randomized controlled trial. Spine (Phila Pa 1976). 2002 Sep 1;27(17): 1829-34
 13. Park YG. Therapeutic Effect of Whole Body Vibration on Chronic Knee Osteoarthritis. Ann Rehabil Med. 2013 Aug;37(4):505-15.
 14. Sealy R. Acute Exercise In Vietnam Veterans Is Associated With Positive Subjective Experiences. Int J Exerc Sci 3(1): 36-42, 2010.
 15. van den Tillaar R. Will whole-body vibration training help increase the range of motion of the hamstrings? J Strength Cond Res. 2006 Feb;20(1):192-6.
 16. Delecluse C, Roelants M, Verschueren S. 2003. Strength increase after whole-body vibration compared with resistance training, Med Sci Sports Exerc, 35(6), 1033-41.
 17. Sanudo. Whole body vibration training improves leg blood flow and adiposity in patients with type 2 diabetes mellitus -. Eur J Appl Physiol. 2013 Sep;113(9):2245-52.
 18. Rohlmann A. In vivo measurements of the effect of whole body vibration on spinal loads. Eur Spine J. 2014 Mar;23(3):666-72.
 19. Cardinale M. Whole body vibration exercise: are vibrations good for you? Br J Sports Med. 2005 Sep;39(9):585-9
 20. Zhang L, «Effect of whole-body vibration exercise on mobility,balance ability and general health status in frail elderly patients: a pilot randomized controlled trial.» Clin Rehabil. 2013 Jul 17
 21. Bosco C. The Influence of Whole-Body Vibration on the Mechanical Behaviour of Skeletal Muscle; Clinical Physiology, 1999; 19: 183-187
 22. Cochrane, D. The Effect of Acute Lower-Body Vibration Exercise on the Rate of Muscle Temperature Increase. European Journal of Applied Physiology (2008):103, 441-448
 23. Cochrane DJ. Changes in joint angle, muscle-tendon complex length, muscle contractile tissue displacement, and modulation of EMG activity during acute whole-body vibration. Muscle Nerve. 2009 Sep;40(3):420-9
 24. Fontana TL. The effect of weight-bearing exercise with low frequency, whole body vibration on lumbosacral proprioception: a pilot study on normal subjects. Aust J Physiother. 2005;51(4):259-63
 25. Rittweger J. Vibration as an exercise modality: how it may work, and what its potential might be. Eur J Appl Physiol. 2010 Mar;108(5):877-904.
 26. Beaudart C. Effects of 3 months of short sessions of controlled whole body vibrations on the risk of falls among nursing home residents. BMC Geriatr. 2013 May 6;13:4
X
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject