Introduktion.

Med den rigtige maskine og en korrekt teknik, vil en helkrops vibrationsmaskine stimulere kroppen på en række unikke og fordelagtige måder, som ikke lader sig gøre ved andre typer af træning. Forskning bekræfter, at brugen af vibrationstræning har en positiv effekt på kroppen.

Stimulation af muskler og reflekser.

Øget påvirkning af tyngdekraften.

Bevægelse af muskler og led.

Hurtig opvarmning af muskler og led.

Den enkelte maskines egenskaber og indstillingerne af denne, har i forbindelse med træning, en stor betydning på hvordan du mærker en effekt, -og om du i det hele taget mærker en effekt!

Hypervibes maskiner leverer som nogle af de eneste, den rette kombination af styrke og funktioner, som er nødvendig for at kunne stimulere din krop på den helt rigtige måde.

DOWNLOAD HYPERVIBES OVERSIGT OVER MASKINER, OG VÆLG DEN MASKINE, SOM MATCHER DINE BEHOV.

Det er effekten af G-kraftens påvirkning, som udgør hemmeligheden bag helkrops vibrationsmaskinernes effektivitet. Forskningslitteraturen viser, at en utilstrækkelig G-krafts påvirkning, er den hyppigste årsag til skuffende eller helt manglende resultater.

FAKTUM-

Det er ikke alle typer af helkrops vibrationsmaskiner, som er effektive nok til at sikre dig de ønskede træningsresultater og sundhedsmæssige gevinster. Vi anbefaler at du læser videre på denne side, for at forstå årsagen til dette.

Grundlæggende viden.

At ride på en bølge af energi.

Når du står, eller vælger at placere andre dele af din krop på Hypervibes bevægelige platform, sender den gentagende impulser af kinetisk energi op igennem din krop. Du kan regulere styrken af disse energibølger via maskinens kontrolpanel.

Når en energibølge bevæger sig op igennem din krop, så bliver noget af energien absorberet af dit kropsvæv og bliver konverteret til varme. Muskler og led fungerer bedrer når de er opvarmede. Vibrationstræning har vist sig at fungere som en hurtigere og lettere måde at varme op på end andre former for træning.

Platformens opadgående bevægelser påvirker desuden de af kroppens led, som har en stabiliserende effekt. Muskler og bindevæv rundt om leddene bliver samtidig bevæget og styrket af disse bevægelser.

Muskler og reflekser.

Din hjerne har hele tiden kontrol over dine leds stilling og vil øge spændingen af de muskler som er nødvendige for at undgå at du mister balancen.

Hvis dit bindevæv er velfungerende og tilstrækkeligt elastisk, så vil mikroskoppiske sensorer opfange selv de mindste ændringer, og øjeblikkeligt aktivere reflekser, som får de relevante muskler til at trække sig sammen(1) På denne måde beskyttes led og bindevæv mod skadelige bevægelser. Styrken af muskelsammentrækningen er afhængig af den impuls af energi, som bliver tilført. Ved at træne på en bevægelig platform, så forbedrer du funktionen af reflekser, nerveforbindelser og muskler.

Opvarmet og klar!

Gentagende impulser med en tilstrækkelig mængde af energi, forårsager rytmiske muskelsammentrækninger. I løbet af kort til vil den samlede effekt af disse bevægelser(4) varme muskler og led op(1). Cirkulationen af blod vil øges på grund af musklernes sammentrækning(5). Dette efterlader dig med en følelse af velvære. Bevægelse føles lettere og samtidig er din krop opvarmet og klar til at yde.

Frekvens.

Antallet af vibrationer angiver hvor mange gange platformen bevæger sig op og ned per sekund. Som et eksempel kan det nævnes at en Hypervibe G17 PRO maskine, har en mindste frekvens på 5Hz (5 gange per sekund) og en maksimumfrekvens på 35 Hz

Bemærk: Mange helkrops vibrationsmaskiner har ikke et display hvor man kan aflæse antallet af vibrationer. Andre maskiner leverer et lavere antal vibrationer end det som vises. Du kan downloade en gratis WBV oversigt, hvor uafhængige ingeniører har testet 41 vibrationsmaskiner.

En høj frekvens betyder en hurtigere platformsbevægelse, som levere en større mængde af energi til din krop. Det er forskelligt fra menneske til menneske, hvordan ens krop reagerer på vibrationstræningen. Faktorer som kropstype, kondition og træningsmål, har betydning i forhold til den frekvens, som er optimal for din træning. Forskere vælger oftest at bruge frekvenser mellem 20 og 45 Hz i deres forskning. En forskningsrapport over helkrops vibrationsmaskiner, som er udarbejdet af seniorforsker Jorn Rittweger(6) viste at alle undersøgelser, som gav positive træningsresultater, havde anvendt frekvenser mellem 20 og 45 Hz. Det betyder, at selvom den optimale vibrationsfrekvens er individuel, så skal du højst sandsynlig op på en frekvens på minimum 20Hz, for at opnå resultater. Du kan evt. trappe frekvensen op over et stykke tid, eller starte hver træning med en lav hastighed som opvarmning, og så øge frekvensen til det ønskede, over nogle minutter.

Ud over frekvensen, så er det vigtigt at vibrationsmaskinen kan levere en tilstrækkelig stor amplitude. Hvis udslaget af vibrationpladens svingninger ikke er tilstrækkelig stor, så har frekvensen nærmest ingen betydning.

Læs videre for at få mere viden om frekvensens betydning for helkropps vibrasjonstrening.

Amplitude.

Amplituden af pladens bevægelser, er en anden nøglefaktor, som har stor betydning for den mængde af energi, som bliver sendt videre ud i din krop. En amplituden er et mål for hvor meget platformens vibrationsplade kan bevæge sig fra sin vandrette hvileposition. Den totale højde, som pladen kan bevæge sig op og ned, kaldes en maksimal amplitude eller svingningsgraden.

En større amplitude forårsager en større bevægelsesudslag af led og muskler, og genererer en større påvirkning af de systemer, som kontrollerer musklernes reflekser. Hvis amplituden blev så stor, at bevægelsesudslaget fik dig til blive kastet op og ned på pladen, ville det betyde at din træning blev ineffektiv fordi meget af energioverførslen fra pladen til din krop, ville gå tabt.

En lav amplitude er mere behagelig for øvelser og træning af din overkrop, men giver til gengæld også at resten af din krop bliver udsat for mindre stimulation. Hv is du træner din underkrop ved lav amplitude, så bliver påvirkningen for lille og træningen ineffektiv. Derfor bør du træne med den størst mulige amplitude, som du føler dig komfortabel med.

Læs videre, og lær om tyngdekraftens betydning for vibrationstrening.

Tyngdekraft (G-kraft)

Tyngdekraft og sundhed.

Efter flere årtiers rumforskning, og forskning med astronauter, har man opdaget, at tyngdekraftens påvirkning på menneskekroppen, har stor betydning for funktionen af muskler, knogler, hjerte og kredsløb. Faktisk har tyngdekraften en betydning for alle processer i vores krop.

En reduceret påvirkning af tyngdekraften er ensbetydende med en reduktion af kroppens funktioner. Selv ved regelmæssig træning, vil den manglende påvirkning af tyngdekraften, lodret gennem din krop, betyde at den begynder at nedbrydes. Dr. Joan vernikos fra NASA, beskriver denne proces således:

Ved ophold i rummet, vil mennesket opleve et tab af knogletæthed og muskler, samt en negativ påvirkning af hjerte og kredsløb, som er ti gange hurtigere end ved ophold på jorden. Dette sker på trods af hård træning i adskillige timer hver dag. Træning uden påvirkning af tyngdekraften, er svært ineffektiv.

Her på jorden, vil vi opleve en reduceret tyngdekraftspåvirkning når vi sidder eller ligger. Hvis et menneske er meget inaktiv, siddende eller liggende, vil den reducerede påvirkning fra tyngdekraften medføre en hurtigere nedbrydning af kroppen, på samme måde som hos astronauterne ved ophold i rummet.

Skader som opstår efter perioder med vægtløshed, er ifølge Dr. Vernikos, ikke permanente. Når astronauter vender tilbage til jorden efter ophold i rummet, så vil kroppens funktioner normaliseres på grund af tyndekraftspåvirkningen. Ligeledes er det med mennesker, som har mistet funktioner pga. inaktivitet ved at sidde eller ligge. Uanset alder, vil de, når de udsættes for tyndekraftspåvirkningen, forbedre tilstanden af deres sundhed.

Helkropsvibration.

Helkrops vibrationstræning er en unik måde, hvorpå du kan påvirke din krop med tyngdekraft(2) Den opadgående bevægelse af platformens bevægelige plade, presser din krop opad. Vi vil forsøge at beskrive hvad det er der sker, ved hjælp af en elevator. Forestil dig at stå i en elevator. Når denne køre nedad med høj hastighed, vil du få en følelse af lethed, næsten som om du svæver. Hvis elevatoren pludselig stopper op, og kører den modsatte vej opad, så vil du føle dig meget tungere. Retningsskiftet betyder at du næsten føler det som om du må holde igen for at modstå presset fra gulvet i forsøget på at holde dig oprejst.

Helkrops vibrationstræning forsøger at efterligne det der sker når elevatoren kører opad med fuld fart, og din krop føles tungere end normalt. Det som du mærker i elevatoren er tyngdekraften, også kaldet G-kraften. Du er altid under påvirkning af tyngdekraften, men mærker den normalt ikke.

I forbindelse med perioder med langvarig vægtløshed, har forskere ved European Space Agency, med succes anvendt helkrops vibrationstræning for at forhindre nedbrydning af muskler og knogler.

Det er vigtigt at påpege, at Hypervibes vibrationsmaskiner ikke må forveksles eller sammenlignes med maskiner som anvendes til vibrationsmassage med det formål at løsne op i spændinger i muskler og led. I forsøg udført af European Space Agency, opnåede man de bedste resultater, når man anvendte en G-kraft på 15G. Ved at reducere kraften til 10G, opnåede man begrænsede resultater, og blev kraften reduceret til 5G, opnåede man stort set ikke nogen belastning af muskler, knogler, hjerte og kredsløb. Dette betyder at hvis du ønsker en maskine, som kan forbedre din sundhed og fungere som træningsredskab, så skal du finde en model, som kan levere tilstrækkeligt med G-kraft. De helt lave indstillinger af G-kraft kan anvendes til meget skrøbelige og utrænede mennesker, som skal starte forsigtigt op.

Hvis du ønsker at anskaffe dig en vibrationsmaskine, så er det vigtigt at være opmærksom på at mange af de maskiner, som findes på markedet, ikke er i stand til at levere en tilstrækkelig høj G-kraft, til at du opnår resultater rent træningsmæssigt. Disse maskiner er groft sagt udelukkende anvendelige som massagemaskiner, hvor vibrationerne løsner op for muskelspændinger. Det er vigtigt at være opmærksom på at prisen ikke altid afspejler kvalitet og kapacitet. Dvs. at den dyreste maskine ikke altid er den bedst egnede eller stærkeste.

G-kraften er den vigtigste enkeltfaktor i bestræbelserne på at stimulere kroppen i positiv retning. Hvis du ønsker at opnå de bedste træningsresultater på kortest mulig tid, så skal du anvende så høj en G-kraft, som du føler dig komfortabel med.

Læs videre, og få mere viden om hvordan du finder den bedste maskine i ”Hvor meget må en vibrationsmaskine koste?”

Referencer.

  1. Cochrane DJ. Endringer i leddvinkel, muskel-sene kompleks lengde, muskelkontraktsvevforskyvning og modulering av EMG-aktivitet under akutt vibrasjon i hele kroppen. Muskelnerv. 2009 september; 40 (3): 420-9
  2. Bosco C. Påvirkning av vibrasjon av hele kroppen på den mekaniske oppførselen til skjelettmuskel; Clinical Physiology, 1999; 19: 183-187
  3. Dastmenash S. Effekten av vibrasjoner i hele kroppen, PNF-trening eller en kombinasjon av begge deler på hamstrings bevegelsesområde. World Applied Sciences Journal 2010; 11 (6): 744-751
  4. Cochrane, D. Effekten av akutt vibrasjon i underkroppen på treningshastigheten. European Journal of Applied Physiology (2008): 103, 441-448
  5. Stewart JM. Plantarvibrasjon forbedrer benets væskestrømning hos perimenopausale kvinner. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2005 Mar; 288 (3): R623-9
  6. Rittweger , J., «Vibrasjon som en treningsmodalitet: hvordan den kan fungere og hva dens potensial kan være.» European Journal of Applied Physiology (2010) Mar; 108 (5): 877-904
  7. Rittweger , J., «Forebygging av bentap i løpet av 56 dager med streng sengeleie ved sidevekslende motstandsdyktig vibrasjonsøvelse.» Bone (2010): 46, 137-147
X
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject