Typer af helkrops vibrationsmaskiner.

Der anvendes primært to typer af platforme til helkrops vibrationsmaskiner, den svingbare og den lineære. Maskiner med disse to typer af platforme, er blevet testet i en række videnskabelige forsøg, som har afdækket nogle af de forskelle, som der er i måden de virker på.

 •  Svingbare platforme giver færre vibrationer hovedet.
 •  Svingbare platforme aktiverer flere muskler end lineære platforme.

Dette er en af årsagerne til at Hypervibe anvender svingbare platforme på sine vibrationsmaskiner. Hypervibe er en af ganske få producenter, som får sine maskiner testet af et korps af uafhængige ingeniører, for at sikre at maskinerne lever op til sine specifikationer..

DOWNLOAD HYPERVIBES GIDUE, OG FIND DEN MASKINE, SOM MATCHER DINE BEHOV.

Se filmen, og få mere viden om de to forskellige typer af platforme.

Svingbar eller lineær, hvad er forskellen?

Svingbar

På en maskine med en svingbar platform i form af en gummibelagt metalplade, bevæger metalpladen sig op og ned over et centralt fikseret midtpunkt.

Du kan reducere størrelsen af pladens svingninger ved at placere dine fødder så tæt på pladens midte  som det er muligt. På pladens midtpunkt er amplituden mindst. Du kan omvendt øge svingningsudslaget, ved at flytte dine fødder længere væk fra midten. Den maksimale højde på svingningerne varierer fra maskine til maskine, men for de fleste ligger de på omkring 10 mm.

.

Fordele ved svingbare platforme

 • Bevægelserne efterligner den naturlige den naturlige rotation, som dine hofter laver uner løb og gang. Dette aktiverer et stort antal muskler, samtidig med at de vibrationer, som opstår i hovedet, bliver reduceret fordi kroppens strukturer absorberer vibrationerne og fungerer som en naturlig støddæmper.
 • Ved anvendelse af høj amplitude, vil de vekslende bevægelser medføre en større overføring af vibrationsenergi. Det betyder at en svingbar platform giver mere stimulation af musklerne, sammenlignet med en lineær platform, som opererer med den samme frekvens.

Ulemper ved svingbare platforme

 • Ved udførelse af øvelser for overkroppen, vil du opleve at det er mest behageligt for dine hænder, hvis de placeres tæt på hinanden i nærheden af platformens midte, hvor bevægelsesudslaget er mindst. Dette gælder især ved indstillinger med høj frekvens og amplitude. På en lineær platform har positionen af dine hænder ikke nogen betydning, da bevægelsesudslaget er det samme over hele platformoverfladen.
 • Ved indstillinger med høje amplituder, kan mennesker med lav vægt, opleve at det er vanskeligt at stå fast på platformen fordi deres fødder glider. Hvis frekvensen samtidig er høj, så forstærkes denne effekt. Under sådanne forhold, overføres der ikke nok energi til dine muskler og knogler, hvorfor du enten bør reducere frekvensen og/eller amplituden, eller placere dine fødder længere inde mod platformens midte.

Lineær.

En lineær platform forbliver vandret. Det er hele platformen, som bevæger sig op og ned ved hvert bevægelsesudslag.

Lineære vibrationsplatforme, har normalt små top til top amplituder på 2 mm eller mindre. Nogle lineære vibrationsplatforme har flere amplitudeindstillinger f.eks. lav (1 mm) og høj (2 mm).

Fordele ved lineære platforme

 • Da hele platformen giver det samme bevægelsesudslag uanset hvor på pladen du her placeret, vil øvelser for overkroppen være lige komfortable (eller ukomfortable) med bred og tæt håndposition

Ulemper ved lineære platforme.

 • Lineære platforme har nogle mekaniske begrænsninger, som forhindrer dem i at levere den samme naturlige bækkenbevægelse og intensive stimulation, som det er muligt med den svingbare platform. For at kompensere for den begrænsede amplitude, er det muligt at øge frekvensen, men der er en øvre grænse for hvor høj frekvens, som du kan operere med, inden den bliver ineffektiv. Finske forskere inden for helkropsvibra-tioner, har testet vibrationsfrekvenser fra 10-90Hz, og fandt ud af, at når en lineær vibrationsplatform når op på 40Hz, reduceres mængden af vibrationsenergi som overføres til kroppen, med en faktor 10-1000, afhængig af frekvensen og kropsdelen, som blev testet.
 • Hvis man anvender for høj en frekvens på en lineær platform, er der en risiko for at kroppen ikke får mulighed for at falde ned, før platformen hæver sig igen. Det betyder at kroppen en gang imellem er svævende, og derfor ikke synkroniseret med platformens bevægelser, hvorfor der bliver overført færre bevægelsesudslag til din krop. Færre eller mindre bevægelses af kroppen betyder en mindre påvirkning af musklerne, og dem ed mindre muskelaktivitet. Når man tager i betragtning, at lineære platforme, som udgangspunkt har en lille amplitude, vil der være en risiko for at muskelaktiviteten reduceres til nul, hvis platformen bevæger sig så hurtigt, at kroppen ikke kan følge med.
 • Forskningen understøttes af brugererfaringer, som har oplevet at muskelstimulationen pludselig ophørte, når frekvensen nærmede sig 50Hz, hvilket du nemt kan teste selv. Nogle producenter af vibrationsmaskiner med lineære platforme, er stoppet med at fremstille maskiner, som er i stand til at vibrere med 50Hz fordi kroppen ikke kan reagere tilstrækkeligt hurtigt på høje frekvenser.
 • På en lineær platform, er det ikke muligt at lade bækkenes naturlige rotation fungere som støddæmper. Derfor overføres vibrationsenergien via kroppen, til dit hoved. Forskning har vist at en lineær platform kan overføre 189% mere vibration til hovedet, hvilket øger risikoen for bivirkninger.(2)

En tredje type?

For kort tid siden dukkede der en ny type af vibrationsmaskiner med lav hastighed op. De prøver at etablere sig på markedet med en ny type af vibration, som de kalder «spiral» vibration. De bliver ofte solgt som maskiner med 2-3 programmer. Det vil sige at maskinerne både kan lave spiralvibration og svingbar vibration og måske en kombination af de to vibrationsformer.

I virkeligheden fungerer disse maskiner ikke som helkrops vibrationsmaskiner fordi spiralmaskinerne producerer en vibrationsform, som primært bevæger sig vandret. Hele ideen bag vibrationstræning er at vibrationerne skal bevæge sig lodret gennem kroppen for at vi kan blive udsat for en større tyngdekraftspåvirkning. Effekten af spiralvibrationsmaskinerne er endnu ikke blevet bekræftiget af nogle af de forskere, som beskæftiger sig med vibrationstræning.

Videnskabelig sammenligning af lineære og svingbare platforme.

Der har været udført meget få undersøgelser, som sammenligner vibrationsmaskiner med lineære og svingbare platforme med de samme indstillinger. I de undersøgelser, som der har været udført, er konklusionen, at en svingbar platform giver en større muskelaktivering og færre hovedvibrationer.

I et studie fra 2006, udført af NASA (National Aeronautics and Space Administration), blev en førende. vibrationsmaskine med henholdsvis en lineær og en svingbar platform, anvendt i samme forsøg med det formål, at teste muskler og styrke. Resultaterne blev efterfølgende sammenlignet

Testforholdene og vilkårene typer af platforme, var helt ens.

 • Samme frekvens (30Hz)
 • Samme amplitude (4 mm)
 • Samme testpersoner
 • Samme øvelser

Resultatet:

«Muskelresponsen var betydelig større under rotationsvibration med en svingbar platform end med en vandret lineær vibrationsplatform”.

I 2012 testede Institute of Sport and Science i Tyskland igen en Power Plate (lineær) og en Galileo (Svingbar) vibrationsmaskine. De udførte målinger på en række forskellige muskler, for at undersøge hvordan de responderede på de to forskellige maskintyper når de var indstillet til same vibrationsfrekvens og amplitude. Igen var resultatet helt klart. Den neuromuskulære aktivitet i forbindelse med SV (svingbar platform) var bedre end ved SyV (lineær platform) Den nedenstående graf viser disse resultater. De mørke søjler viser resultaterne for den svingbare platform, og de lyse søjler, viser resultaterne for den lineære platform. Jo højere søjlen er, des større er muskelaktiviteten. En svingbar platform producerede i gennemsnit 133% mere muskelaktivitet.

Referencer.

 1. Kiiski J., «Overføring av vertikal hel kroppsvibrasjon til menneskekroppen» J Bone Miner Res. 2008 Aug ; 23 (8): 1318-25.
 2. Abercromby A., «Vibrasjonseksponering og biodynamiske responser under hele kroppen vibrasjonstrening» Med Sci Sports Training . 2007 okt ; 39 (10): 1794-800.
 3. Abercromby A., «Variasjon i nevromuskulære responser under akutt helkroppsvibrasjonsøvelse « Med Sci Sports Training . 2007 Sep ; 39 (9): 1642-50.
 4. Ritzman R ,. «Innflytelsen av vibrasjonstype, frekvens, kroppsposisjon og ekstra belastning på den neuromuskulære aktiviteten under vibrasjon av hele kroppen» Eur J Appl Physiol. 2013 jan ; 113 (1): 1-11.
X
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject