Vibrationstræning er genvejen til fantastiske resultater!

-uden anstrengelser og med minimal risiko for skader og udmattelse1

Hvordan kan du minimere den tid det tager at:

 •  Hoppe højere 2
 •  Løbe hurtigere 3
 •  Løfte tungere 4

Både som ung og gammel bliver din hverdag lettere og tryggere, hvis du har en stærk og kraftig muskulatur. Det giver dig fordele i forbindelse med alle typer af fysisk aktivitet.

For at få stærkere muskler, kræves det:

 • At man stimulerer musklerne kraftigt nok til at der skabes ændringer i kroppens anabole system.
 • Musklerne får tilstrækkeligt med næringsstoffer, så de kan restituere og vokse.
 • Tilstrækkelig med hvile for at disse processer kan pågå.

Den største udfordring i denne proces er:

 • Den motivation, som kræves for at træne tilstrækkelige længe med høj nok intensitet.
 • Der er en øget risiko for pådragelse af skader når du træner med maksimal intensitet.
 • Det tager tid at restituere sig efter hård træning.

Hypervibes høje G-krafts vibrationer, har hjulpet mig til en øget muskelkraft som er nødvendig i forbindelse med kortdistanceaktiviteter. Efterfølgende har jeg ved at anvende programmer med lav intensitet, kunne forkorte min restitutionstid.

Chris Johnson 
6-tiders Ironman, USA

En ny måde at styrke muskler på!

Vibrationstræning er en helt unik form for træning fordi den giver en kraftig stimulation af musklerne, samtidig med den kræver mindre:

Motivation

Normalt kræves træning og stimulation af musklerne en målrettet indsats, hvilket både kræver planlægning og tager tid. Hypervibes vibrationsmaskiner stimulerer og forbedrer din muskelaktivitet på en hurtig og effektiv måde. Det betyder at det tager mindre tid at opnå samme

høje niveau af muskelstimulation, som det tager med konventionelle træningsformer. Når det kræver mindre tid og energi at opnå de samme resultater, øges både motivationen og succesraten1

Risiko for skader

Hvis du bliver udsat for en træningsskade eller ulykke, risikerer du at blive sygemeldt og fysisk begrænset i flere måneder. Det kan både have konsekvenser i forhold til dit arbejde, ligesom du risikerer at gå glip af vigtige sociale eller sportslige begivenheder.

Du skal ikke være bange for at være fysisk aktiv, men er du f.eks. i dårlig form, utrænet, skadet eller i restitution efter sygdom, så er det vigtigt at starte forsigtigt på. Vibrationstræning er en skånsom træningsform, som ikke kræver løft af tunge vægte, løb, eller hop. Under de mest skånsomme måder for vibrationstræning, skal du blot stå stille på den bevægelige vibrationsplade imens maskinen arbejder og stimulerer dit neuromuskulære system.5 , 6,7

Tid til at restituere.

Når du bruger mindre tid på træning, så frigør det samtidig længere tid til restitution. Vibrationstræning øger cirkulationen af blod og lymfevæske og fjerner på denne måde hurtigt og effektivt affaldsstoffer. Dette er med til at reducere den tid, som det tager for musklerne at restituere og vokse. 8 9

Vibrationstræning øger musklernes styrke og kraft4

Det tager tid at opbygge muskler. Det er ikke sådan, at du har opnået stærkere muskler i samme øjeblik som du afslutter en træning akt. Der kan sagtens gå en uge eller længere tid, hvor kroppen har brug for tilførsel af næringsstoffer og hvile, for at kunne restituere sig og blive stærkere.

Når du bevæger dig, sker der en energiudladning, som får musklerne til at trække sig sammen. Dette foregår lynhurtigt og sker helt automatisk, både i form af bevidste bevægelser, eller kompensatorisk, f.eks. for at forhindre et fald, hvis du er ved at miste balancen. 2

Når kroppens udsættes for vibrationstræning, så er der teorier, som understøtter, at neurologiske og hormonelle systemer10 , stimulerer musklerne til at producere mere effektivt2. Det betyder med andre ord, at musklerne producerer mere kraft, ud af den samlede mængde af kræfter. Den langsigtede effekt er den samme, som opnås ved vægtbærende træning, en øgning af muskelstyrken. Forskellen er at højhastigheds vibrationstræning øger mængden af muskelfibre ved en hurtigere muskelaktivering og kræver en minimal bevidst indsats. Du tærer mindre på dine energireserver og behøver derfor kortere restitution.

Vibrationsintensitet måles i G-kraft.

Det er intensiteten af muskelstimulationen, som er nøglen til de overbevisende resultater. Den kraft, som vibrationsmaskinen overfører til din krop, er G-kraft, hvor ”G” står for gravity/tyngdekraft. For eksempel betyder ”10 G”, et tryk svarende til ti gange jordens tyngdekraft. Hvis du laver knæbøjninger med en belastning på 10 kg., så er træningen ikke så effektiv, som hvis du udfører de tilsvarende knæbøjninger med en belastning på 100 kg. Tilsvarende giver vibrationstræning med 10 G-kraft, fordele, som ikke er mulig at opnå med 1G-kraft1.3.

Jo mere G-kraft maskinen kan producere, jo større stimulation af muskler, knogler og nerver. Træning med mindre end 5G kan bedst betegnes som en form for massage eller restituerende træning af kroppen. Forskningen har vist at de styrke, kraft og hormonrelaterede fordele ved træning med lav G-kraft, er meget begrænsede13 , 14,15,16,17.

Påvirkningen af tyngdekraften (G-kraft) er af stor betydning for udviklingen af muskelkraft. En øgning af tyngdebelastningen vil øge størrelsen og styrken af musklerne.

Professor Carmelo Bosco – Universitetet i Roma 

Som konkurrerende bodybuilder er jeg helt vild med Hypervibe. Den har forbedret min træning og min muskeldefinition er blevet meget tydeligere. Jeg anvender den til meget af min styrketræning.  Kim – Canada 

Købevejledning for helkrops vibrationsmaskiner – 41 testede vibrationsmaskiner.

Kun 9 ud af 41 maskiner bestod alle testene, og kunne levere det vibrationsniveau, som ligger grund for de mest imponerende forskningsresultater. Hypervibe var den eneste maskine til under 40.000 kr, som var blandt de 9 bedste. Den gennemsnitlige effekt på samtlige maskiner til under 40.000 kr. er 4G. Hypervibes maskiner leverer op til 17 G.

Download Hypervibes maskineoversigt her.

Hvordan en 98 årig forbedrede sin balance, muskelkraft og smidighed med 40% ved 2 minutters træning om dagen.

I dette forsøg skulle de 20 forsøgspersoner stå på en vibrationsmaskine, 2 minutter dagligt, i 18 dage. Ud fra tidligere erfaringer om at høj intensitet og korte trænings akter giver gode resultater, var maskinen indstillet til at levere 9G. Som overskriften viser, kunne man måle forbedringer på op til 40%. I et andet men lignende forsøg21 blev G-kraften reduceret til 1G. Selv om testpersonerne var i samme alder, og udførte de samme øvelser, så blev der i dette forsøg målt en forbedring på 0%.

Kan du forestille dig at opleve en fremgang på 58% i muskelstyrke efter kun to træninger i fitnesscentret? Er det muligt? I et kinesisk studie, trænede en gruppe skrøbelige 80 årige med vibrationstræning på 8G, i 4 minutter om dagen. Efter  8 uger var den samlede træningstid 2,5 timer, hvilket stort set svarer til to normale træningstimer i et fitnesscenter. På denne korte periode havde forsøgspersonerne i gennemsnit øget deres muskelstyrke med 58%. Det vil sige at kunne få fra at presse 68 kg. til 107 kg, resultater som det normalt vil kræve træningsfanatikere et år, eller længere tid, at opnå22.

Tredobbelte resultater.

Israelske forskere har undersøgt effekten af høj G-kraft yderligere, ved at lade en gruppe af 20 årige træne på en vibrationsmaskine med 23G i 2 minutter, tre gange ugentligt23 . kontrolgruppen udførte de samme øvelser, men uden vibration. Efter tre uger blev de to grupper sammenlignet, og hvor kontrolgruppen havde forbedret deres styrke med 16%, så havde forsøgsgruppen, som havde trænet med vibrationstræning på 23G, forøget deres styrke med hele 49,8%. Med andre ord så blev træningsresultaterne forbedret med det tredobbelte, ved at udsætte forsøgspersonerne for en høj G-kraft i forbindelse med deres træning.

Start din forvandling nu!

Dette er en mulighed, som du ikke må gå glip af. Det kræver en minimal indsats, samtidig med du vil opleve store trænings- og sundhedsmæssige gevinster. Hvis du ønsker at forbedre din knogletæthed på en måde, som:

 •  Er tryg, let og hurtig 5,8,13
 •  Kan gøres hjemme
 •  Ikke medfører ubehag 14
 •  Ikke har nogen signifikante negative bivirkninger 5,6,7,8

Klik her for at bestille din egen Hypervibe maskine. 

Referencer.

 1. Delecluse C, Roelants M, Verschueren S. 2003. Styrkeøkning etter vibrasjon av hele kroppen sammenlignet med motstandstrening, Med Sci Sports Training , 35 (6), 1033-41.
 2. Cochrane DJ. Akutt vibrasjonstrening for hele kroppen øker vertikalt hopp og fleksibilitetsytelse hos elite kvinnelige felthockeyspillere. Br J Sports Med. 2005 nov ; 39 (11): 860-5
 3. Paradisis G. Effekter av helkropps vibrasjonstrening på sprintløpskinematikk og eksplosiv styrkeytelse. J Sports Sci Med. 2007 Mar; 6 (1): 44–49.
 4.  Pérez-Turpin JA. Effekter av vibrasjoner i hele kroppen på styrke og hoppprestasjon hos volleyball- og beachvolleyballspillere. Biol Sport. 2014 aug ; 31 (3): 239-45.
 5. Rohlmann A. In vivo målinger av effekten av vibrasjoner i hele kroppen på spinalbelastningen . Eur Spine J. 2014 Mar ; 23 (3): 666-72.
 6. Cardinale M. Trening i hele kroppen: er vibrasjoner bra for deg? Br J Sports Med. 2005 Sep; 39 (9): 585-9
 7.  Zhang L, «Effekt av helkropps vibrasjonsøvelse på mobilitet , balanseevne og generell helsetilstand hos skrøpelige eldre pasienter: en pilot randomisert kontrollert studie.» Clin Rehabil . 2013 17. jul
 8.  Stewart JM. Plantarvibrasjon forbedrer benets væskestrømning hos perimenopausale kvinner. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2005 Mar; 288 (3): R623-9
 9.  Aminian- Far A. Vibrasjoner i hele kroppen og forebygging og behandling av sårhet i forsinket debut. J Athl Tog. 2011 jan-feb; 46 (1): 43-9
 10.  Cochrane, D. Effekten av akutt vibrasjon i underkroppen på treningshastigheten. European Journal of Applied Physiology (2008): 103, 441-448
 11.  Cochrane DJ. Endringer i leddvinkel, muskel-sene kompleks lengde, muskelkontraktsvevforskyvning og modulering av EMG-aktivitet under akutt vibrasjon i hele kroppen. Muskelnerv. 2009 september; 40 (3): 420-9
 12.  Bosco C. Hormonelle reaksjoner på vibrasjoner i hele kroppen hos menn. Eur J Appl Physiol. 2000 apr; 81 (6): 449-54
 13.  Elmantaser M. En sammenligning av effekten av to typer vibrasjonsøvelser på det endokrine og muskel-skjelettsystemet. J Muskuloskelett Neuronal Interact. 2012 september; 12 (3): 144-54
 14.  Boggild M. Vibrasjon i hele kroppen klarte ikke å forbedre muskeltettheten etter menopausen. Plakatpresentasjon – American Society for Bone and Mineral Research 4-7 oktober 2013
 15.  Cardinale M. De akutte virkningene av forskjellige vibrasjoner i hele kroppen på det endokrine systemet hos unge friske menn: en foreløpig studie. Clin Physiol Funct Imaging. 2006 nov; 26 (6): 380-4
 16.  Erskine J. Neuromuskular og hormonelle svar på en enkelt økt med vibrasjon i hele kroppen hos friske unge menn. Clin Physiol Funct Imaging. 2007 Jul; 27 (4): 242-8
 17.  Furness TP. Effektivitet av et vibrasjonsinngrep i hele kroppen på funksjonelle ytelser hos eldre voksne i samfunnet. J Altern Komplement Med. 2010 Jul; 16 (7): 795-7
 18.  Pritzlaff -Roy CJ. Kjønn styrer forholdet mellom treningsintensitet og frigjøring av veksthormon hos unge voksne. J Appl Physiol (1985). 2002 mai; 92 (5): 2053-60
 19.  Stokes K. Veksthormonrespons på sub-maksimal og sprint trening. Growth Horm IGF Res. 2003 okt; 13 (5): 225-38 ”
 20.  Bruyere O. Kontrollerte vibrasjoner i hele kroppen for å redusere fallrisiko og forbedre helserelatert livskvalitet for beboere i sykehjem. Arch Phys Med Rehabil . 2005 Feb; 86 (2): 303-7
 21.  Beaudart C. Effekter av 3 måneders korte økter med kontrollerte vibrasjoner i hele kroppen på risikoen for fall blant sykehjemsbeboere. BMC Geriatr . 2013 6. mai; 13: 42
 22. Zhang L. Effekt av helkropps vibrasjonsøvelse på mobilitet, balanseevne og generell helsetilstand hos skrøpelige eldre pasienter: en pilot randomisert kontrollert studie. Clin Rehabil . 2014 jan; 28 (1): 59-68
 23.  Issurin VB. Effekt av vibrasjonsstimuleringstrening på maksimal kraft og fleksibilitet. J Sports Sci. 1994 desember; 12 (6): 561-6
X
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject