Skadelig arbejdsrelateret vibration.

Helkrops vibrationstræning på en maskine af høj kvalitet, er trygt og helt forskellig fra den type af skadelige vibrationer, som du kan blive udsat for i forbindelse med arbejdsrelateret anvendelse af elektronisk værktøj, kørsel af bus og lastbil, rystende maskiner mv. Vi anbefaler at du søger professionel vejleding, hvis du er bekymret for at starte op med at træne.

Nogle af de punkter, som adskiller den arbejdsrelaterede vibration fra vibrationstræning, er karakteriseret ved at arbejdsrelateret vibration:

 • Pågår i længerevarende perioder.
 • Mangelfuld hvile mellem eksponeringerne.
 • Stor andel af vibrationerne overføres til hovedet.
 • Siddende, overføres en stor del af vibrationerne til rygsøjlen.

DOWNLOAD HYPERVIBES MASKINEOVERSIGT, OG FIND DEN MODEL, SOM MATCHER DINE BEHOV. 

Sammenligning af arbejdsrelateret vibration og helkrops vibrationstræning.

Vibration af menneskekroppen er et naturligt fænomen, som opstår ved bevægelse som gang, løb og hop. Din krop er konstrueret til at håndtere sådanne bevægelser.

Nogle typer af vibrationer bruges i kliniske sammenhænge til at lindre smerteproblematikker, hjælpe afspænding og forbedre muskelpræstationer. Under nogle omstændigheder kan vibrationer påvirke menneskekroppen på måder, som ikke er sunde. Det er typen af vibrationer og omstændighederne i forhold til vibrationerne, som er afgørende for om stimulationen er skadelig eller ikke.

Arbejdsrelateret vibration af kroppen.

Lastbil og buschauffører, brugere af trykluftbor og andre former for vibrerende værktøj, bliver udsat for en skadelig vibration fordi de udsættes for en vedvarende eksponering. Påvirkningen kan være skadelig selvom de bare udsættes for lave intensitetsniveauer. Normalt defineres arbejdsrelateret vibration, som vibrationseksponeringer, som finder sted i flere timer af gangen. De arbejdsrelaterede vibrationsfrekvenser kan svinge fra 1Hz og op til 100 Hz eller mere. Den vibration som kroppen udsættes for i siddende stilling, er specielt skadelig fordi rygsøjlen ikke absorberer vibrationerne så godt. Det betyder at bevægelsen forplanter sig videre til hovedet. I stående stilling vil ben og hofter fungere som effektive støddæmpere.

Kroppen har mange beskyttende mekanismer, som den anvender for at reducere skaden fra eksterne påvirkninger som f.eks. vibration. I perioder med længerevarende arbejdsrelateret påvirkning uden tilstrækkeligt med pauser, vil nerver og muskler blive udsat for en større påvirkning end de klarer at absorbere. Dette betyder at bindevævet bliver overbelastet af en usund stress, som kan føre til smerter og skader.

Helkrops vibrationstræning.

Helkrops vibrationstræning er forskellig fra den skadelige type af arbejdsrelateret vibration fordi den:
 • Pågår i korte perioder, normalt omkring 10 minutter.
 • Pauser og tilstrækkelige perioder med hvile og restitution.
 • Anvender et begrænset frekvensområde på mellem 5Hz og ikke over 60Hz.
 • Oftest foregår stående, hvilket betyder at ben og især hofternes naturlige rotation vil absorbere vibrationerne.

Helkrops vibrationstræning adskiller sig i princippet ikke fra andre former for træning. Det er en måde at bevæge kroppen på1, , en måde at få varmet muskler og led op på, og en måde hvorpå du kan få stimuleret de mekanismer, som er nødvendige for at udvikle styrke og udholdenhed3 uden at træningen samtidig medfører ekstrem træthed og udmattelse.4

Der er mange grunde til at vibrationstræning kan betragtes som en mere sikker træningsform end mange traditionelle former for træning. Dels fordi det er muligt at kontrollere træningsintensiteten ved at regulere på både hastighed (Hz) og tyngdekraftspåvirkningen (G-kraft). Det er muligt at udsætte kroppen for en betydelig stimulation af muskler og knogler, uden at risikere fald og vrid, som kan føre til skader eller forårsage smerter.5 , 6,7

Er det trygt at anvende vibration med høj G-kraft?

Dette spørgsmål er først blevet relevant efter at markedet for vibrationsmaskiner blev oversvømmet af billige maskiner med utilstrækkelige ydelser. Helkrops vibration begyndte som en form for træning med høj G-kraft og har altid været betragtet som trygt. Faktisk bekræfter mange videnskabelige artikler både sikkerheden og effekten af træning ved høj G-kraft.

Læs mere og få mere viden om G-kraft i The Convincing Case For Higher G’s In Vibration Training

Vildledende markedsføring.

Måske er du blevet ført til denne side i din søgning efter information, som kunne bekræfte at høj G-kraft er skadelig, uden at have fundet en tilfredsstillende forklaring? De mennesker som fremsætter disse påstande, sælger eller promoverer maskiner, som ikke kan yde mere end 4G. På grund af de begrænsede markedsføringsalternativer, som er tilgængelige i forsøget på at sælge denne type af maskiner, fremsætter disse mennesker usande påstande for at skabe et marked for deres produkter. Dette på trods af at en fortsat voksende mængde af forskningslitteratur understøtter den positive effekt af træning med høj G-kraft.

Et eksempel er f.eks. en hjemmeside, som fejlagtigt hævder at du kan risikere at blive blind, miste bevidstheden eller i yderste konsekvens dø, hvis du anvender en maskine, som yder mere end 4G. I forsøget på at sælge disse billige og lavtydende maskiner, anvender de jagerpiloter som et eksempel på at det er farligt at blive udsat for en høj G-kraft. Når en jagerpilot accelererer, bliver deres kroppe udsat for så høj G-kraft i brøkdele af sekunder, at de kortvarigt mister bevidstheden. I den fejlbehæftede markedsføring bliver den G-kraft, som jagerpiloterne udsættes for, angivet som ca. 8G, og så er det klart, at du som potentiel køber af en stærk maskine, bliver bekymret. I virkeligheden forholder det sig sådan, at den kraft en jagerpilot bliver udsat for under acceleration er 500 gange større end hvad du bliver udsat for på en vibrationsmaskine. Vibration ved lav G-kraft under 5G, svarer i bedste fald til lidt opvarmning eller massage. Kraftmæssigt svarer en lussing til hundredevis af G-krafts acceleration, som bliver overført direkte til dit hoved, uden at du mister synet, bliver bevidstløs eller dør på grund af kraftpåvirkingen.

Overføring af G-kraft.

Et andet eksempel på fejlagtig markedsføring, er fremsættelsen af påstanden om at menneskekroppen er en stabil kerne og at en høj G-kraft vil skade denne kerne, hvis den tilførte kraft bliver for voldsom. Det er en helt forkert at konkludere at kroppen har en stabil kerne. Tværtimod er menneskekroppen sammensat at hundredevis af bevægelige led, som er omgivet af elastisk bindevæv og væske. Den fungerer nærmere som en fjeder i sin opbygning.

Tyngdekraftens påvirkning er gennemtestet på menneskekroppen og det er påvist at en trykpåvirkning i høj grad vil blive fordelt og absorberet af kroppens strukturer og væv. Hvis du fortsat ikke er overbevist om at det er trygt at anvende en høj G-kraft, så kan du læse den følgende fortælling om ældre mennesker, som anvender en høj G-kraft i genoptræningsøjemed. Herefter kan du stille disse dokumenterede resultater op imod de fejlbehæftede og udokumenterede påstande, som sælgerne af tvivlsomme produkter forsøger at fremsætte.

Ældre mennesker bruger høj G-kraft.

Det bedste bevis for at det både er sikkert og trygt at anvende en høj G-kraft, er at fortælle om studier, som omhandler ældre mennesker. Hvis en høj påvirkning af G-kraft var skadelig, så ville det være uetisk at udsætte gamle skrøbelige mennesker for en sådan påvirkning. I 2013 gennemførte den kinesiske forsker Zhang7 et studie, som involverede 44 kinesiske sygehuspatienter i alderen 82-89 år. Ud over høj alder, så var forsøgspersonerne svagelige mennesker, som ikke var i stand til at klare almindelige hverdagsaktiviteter, som f.eks. at tage tøj på selv.

I en periode på 8 uger, fik Zhang forsøgspersonerne til at vibrationstræne i alt 152 minutter med en G-kraft på 8G, hvilket er dobbelt så meget som mange almindelige vibrationsmaskiner kan præstere. Efter de otte uger, blev de testet på deres udholdenhed, og i forhold til styrke, kraft og balance. Forsøgsgruppens resultater blev sammenlignet med en tilsvarende kontrolgruppe, som i samme periode havde modtaget almindelig fysioterapi i stedet for vibrationstræning.

Forsøgsgruppen med vibrationstræning forbedrede deres kræfter og balance med 89%, hvilket var 53% mere end hos kontrolgruppen. Forsøgsgruppen præsterede en forbedret styrke på 57%, hvilket var 27% højere end kontrolgruppens. Selvom det ikke indgik som et testparameter, så bemærkede forskerne, at i forsøgsgruppen var af 15 ud af 19 afhængige af kørestole inde de påbegyndte de 8 ugers træning. Efter forsøget var slut, var de alle i stand til at stå og gå uden støtte.

Studiets konklusioner:

 • Gamle og svagelige patienter kunne let og sikkert gennemføre træningen.
 • Jo længere tids træning, des bedre resultater.
 • Vibrationstræning er mindst lige så effektiv som anden regelmæssig træning, men kræver færre kræfter og mindre tid.
 • Vibrationstræningen blev gennemført med høj compliance.
 • Der blev ikke observeret nogle bivirkninger til vibrationstræningen.

Det skal bemærkes at et lignende forsøg med ældre, som trænede vibration med 1-3G, kun viste forbedringer på 0-2%9

Kontraindikationer og forholdsregler.

Der har indtil nu ikke været nogle indikationer på at helkrops vibrationstræning på en højkvalitets svingbar platform, udgør nogen risiko for gravide kvinder. Alligevel anbefaler Hypervibe ikke at deres maskiner anvendes i forbindelse med graviditet.

Følgende tilstande kan være kontraindiceret i forbindelse med helkrops vibrationstræning:

 • Nogle typer af metalimplantater.
 • Galde og nyresten.
 • Nyere knoglebrud.
 • Akutte inflammatoriske tilstande.

I forbindelse med tvivlsspørgsmål anbefaler vi at du konsulterer læge eller andet autoriseret sundhedspersonale, for råd og vejledning.

Købevejledning for helkrops vibrationsmaskiner – 41 testede vibrationsmaskiner

Kun 9 ud af 41 maskiner bestod alle testene, og kunne levere det vibrationsniveau, som ligger grund for de mest imponerende forskningsresultater. Hypervibe var den eneste maskine til under 40.000 kr, som var blandt de 9 bedste. Den gennemsnitlige effekt på samtlige maskiner til under 40.000 kr. er 4G. Hypervibes maskiner leverer op til 17 G.

DOWNLOAD HYPERVIBES KØBEVEJLEDNING HER

Referancer

 1. Dastmenash S. Effekten av vibrasjoner i hele kroppen, PNF-trening eller en kombinasjon av begge deler på hamstrings bevegelsesområde. World Applied Sciences Journal 2010; 11 (6): 744-751
 2. Cochrane, D. Effekten av akutt vibrasjon i underkroppen på treningshastigheten. European Journal of Applied Physiology (2008): 103, 441-448
 3. Rittweger , J., «Vibrasjon som en treningsmodalitet: hvordan den kan fungere og hva dens potensial kan være.» European Journal of Applied Physiology (2010) Mar; 108 (5): 877-904
 4. Delecluse C. Styrkeøkning etter vibrasjon i hele kroppen sammenlignet med motstandstrening, Med Sci Sports Training , 35 (6), 1033-41.
 5. Rohlmann A. In vivo målinger av effekten av vibrasjoner i hele kroppen på spinalbelastningen . Eur Spine J. 2014 Mar ; 23 (3): 666-72.
 6. Cardinale M. Trening i hele kroppen: er vibrasjoner bra for deg? Br J Sports Med. 2005 Sep; 39 (9): 585-9
 7. Zhang L, «Effekt av helkropps vibrasjonsøvelse på mobilitet , balanseevne og generell helsetilstand hos skrøpelige eldre pasienter: en pilot randomisert kontrollert studie.» Clin Rehabil . 2013 17. jul
 8. Crewther B, «Gravitasjonskrefter og vibrasjon i hele kroppen: implikasjoner for forskrivning av vibrasjonsstimulering.» Fysioterapi i idrett 2004, 5: 37-43.
 9. Brogrdh , C., «Ingen spesifikk effekt av vibrasjonstrening av hele kroppen ved kronisk hjerneslag: en dobbeltblind randomisert kontrollert studie.» Arch Phys Med Rehabil . 2012 feb; 93 (2): 253-8
X
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Reject