G-kraft (Gravity/tyngdekraft)

G-kraft er den afgørende faktor for succesfuld vibrationstræning
- og nøglen til at nå dine mål!

Hvis du har hørt om vibrationstræning, så har du sikkert allerede læst en af ​​de mange artikler, der fortæller om hvad træning på en vibrationsplade kan gøre for muskelstyrke, knoglestyrke, blodcirkulation, vægttab osv.

Der er dog nogle meget væsentlige forudsætninger for at disse forbedringer kan opnås, såsom: Er det en vippende eller lodret opadgående vibrationsmaskine?

Hvor meget G-kraft kan maskinen levere? Hvor mange Hertz kan maskinen levere? 

De sidste mange års erfaringer viser vigtigheden af vippende/sidevekslende vibration, og frekvenser fra 5 til maksimalt 40 Hertz, afhængigt af hvilken form/tilstand, den enkelte person der udfører træningen er i.

Vi anbefaler ikke amplituder over 6 mm. For høje amplituder på mere end +/- 6,0 mm er ikke kun ubehageligt for brugeren, men øger også belastningen på leddene.

Træningen skal styrke og ikke belaste.

En del af os har måske hørt om emnet i forbindelse med astronauter og rumfart, men kender ikke til vigtigheden af tyngdekraftens tilstedeværelse for vores helbred.

Efter flere årtiers rumforskning, og forskning med astronauter, har man opdaget, at tyngdekraftens påvirkning på menneskekroppen, har stor betydning for funktionen af muskler, knogler, hjerte og kredsløb.

Faktisk har tyngdekraften en betydning for alle processer i vores krop.

En reduceret påvirkning af tyngdekraften er ensbetydende med en reduktion af kroppens funktioner.

Selv ved regelmæssig træning vil den manglende påvirkning af tyngdekraften, lodret gennem din krop, betyde at den begynder at nedbrydes.

Dr. Joan Vernikos fra NASA, beskriver denne proces således:

”Ved ophold i rummet, vil mennesket opleve et tab af knogletæthed og muskler, samt en negativ påvirkning af hjerte og kredsløb, som er ti gange hurtigere end ved ophold på jorden.

Dette sker på trods af hård træning i adskillige timer hver dag. Træning uden påvirkning af tyngdekraften, er svært ineffektiv.”

Her på jorden, vil vi opleve en reduceret tyngdekraftspåvirkning når vi sidder eller ligger.

Hvis et menneske er meget inaktiv, siddende eller liggende, vil den reducerede påvirkning fra tyngdekraften medføre en hurtigere nedbrydning af kroppen, på samme måde som hos astronauterne ved ophold i rummet.

Det er blandt andet derfor at vi træner, belaster og løfter vægte. 

Det har nemlig præcis modsatte effekt. Øget tyngdekraft = styrkelse af muskler, knogler, hjerte og kredsløb.

Det er selvfølelig ikke noget der sker over natten, men en proces af mange træninger og en tilpas mængde hvile.

Når kroppen har restitueret, så vil den langsomt styrkes, og derved forberede sig til at kunne klare de belastninger den bliver udsat for gennem træning.

Vibrationstræning med høj G-kraft er en unik mulighed for at give kroppen alle de stimuli/belastninger, den har brug for, for at kunne blive stærkere.

En hurtig opadgående acceleration vil øge tyngdebelastningen/trykket (G-kraften), og kroppen vil føles tungere.

Den øgede tyngde/belastning, kombineret med at vi kortvarigt bliver bragt ud af balance, tvinger vores muskler til at reagere per refleks.

Det, at det er en reflekspåvirkning og ikke en frivillig påvirkning af musklerne gør, at vi rammer langt flere af vore muskelfibre, end ved normal træning.

Vi aktiverer og styrker ganske enkelt langt flere af de små vigtige muskelgrupper med denne metode, især i vores kernemuskulatur.

Beregn G-kraften

Du har måske allerede læst vores information om vibrationstræning, frekvenser og bevægelsesformer, og har derfor allerede nogle vigtige grundlæggende oplysninger.

Hvis du endnu ikke har læst disse oplysninger, anbefaler vi, at du gør det på dette inden du går videre, for bedre at kunne forstå følgende forklaringer/tabeller.

Her finder du information om vibrationstræning, bevægelsesformer og frekvenser.

G-kraftens endelige styrke, bliver beregnet ud fra samspillet mellem frekvens og amplitude.

Den er udtryk for de kræfter, der virkelig påvirker kroppen. Uanset om vi taler afspænding eller træning.

Mange forhandlere eller producenter fremhæver tit frekvenserne som den vigtigste del for muskelopbygning.

Dette er ikke nødvendigvis tilfældet.

Enhver der har stået på en sidevekslende/vippende vibrationstræner ved, at det er fod- eller håndstillingen (dvs. amplituden), der afgør intensiteten af ​​træningen.

Jo højere amplitude, jo sværere bliver træningen, og jo mere intens bliver effekten.

Frekvensen repræsenterer kun vibrationspladens svingninger i sekundet.

Andre understreger, at det er amplituden der er den afgørende faktor.

Måske fordi deres maskiner ikke er i stand til at generere højere frekvenser.

Det kan dog konstateres, at en lav frekvens og en høj amplitude ikke har nogen sønderlig styrkende effekt for kroppen.

Derudover udgør for høje amplituder en øget belastning for leddene.

Man bør ikke bruge amplituder højere end +/- 6,0 mm.

KONKLUSION:

Man kan konstatere, at selv den højeste frekvens i kombination med en nulamplitude, ikke ville have nogen effekt på kroppen.

Det samme gør sig gældende med at en ekstrem høj amplitude i kombination med en frekvens på 0 Hz.

Det er netop G-kraften der er den afgørende værdi, til at bestemme hvilke kræfter en enhed genererer, og hvad man i den sidste ende kan få ud af sin træning.

Der er kun få apparater, der virkelig er i stand til at muliggøre træning med høje G-kræfter.

Det vil sige en kombination af den rigtige frekvens og amplitude.

Med denne kombination er det muligt opbygge muskler og styrke knogletætheden.

VIGTIGT:

Spørg ALTID efter frekvensområder og amplitudeværdier, uanset producent eller mærke.

Intensitetsniveauer er ikke pålidelige parametre og dækker ofte kun maskinens manglende styrke.

Træning ved 25 Hz og en amplitude på +/- 5,0 mm genererer derfor ikke kun 25 muskelsammentrækninger i sekundet, men også 12,6 G.

De fleste vibrationsplader tilbyder kun et frekvensområde på 5-13 Hz, nogle gange måske op til 15 eller 17 Hz.

Det er alt for lidt til at opnå en styrkende træning, da man ikke kan opnå høje G-kræfter med disse lave frekvenser.

Kun meget få producenter er i stand til at kombinere sidevekslende/vippende vibrationsteknologi med den nødvendige ydeevne.

Det handler ikke om motorens styrke, men udelukkende om det der påvirker kroppen under træning, frekvens, amplitude og G-påvirkning.

Fordele ved vibrationstræning:

Vores målsætning er:

at levere de maskiner der yder mest G-kraft og teknologi for pengene

For mere information om G-kraft, tryk på knappen nedenunder.

Vibrationsmaskiner

Hypervibe – G10
HyperVibe's G10 er en smart designet vibrationsmaskine til hjemmet. Trods...
Hypervibe – G14
HyperVibe's G14 Home er den ultimative vibrationsmaskine til hjemmet. Flot...
Hypervibe – G17
G17 PRO er HyperVibe’s luksusmaskine til den, der bare vil...
Hypervibe – G25 Galaxy
Galaxy er HyperVibe´s specialudviklede model til især træningscentre, hvor belastningen...